NamasteVapes™ Sweden · Villkor
SALE!
10% besparing på hela webshop! Använd kod: VAPE10
*gäller inte på PAX, DaVinci IQ, Firefly, DaVinci, Alfa och Storz & Bickel
Time Left:

Villkor

VILLKOR

-----

ÖVERSIKT

Denna webbportal är drivs av Namaste Vaporizers. På sidan använder vi orden “vi”, ”våra”, ”vårt”, med dessa avses Namaste Vaporizers. Namaste Vaporizers erbjuder denna webbportal med all information, verktyg och tillgänglig service för dig som är användare förutsatt att alla villkor, policy och aviseringar accepteras.  

Genom att besöka vår webbsida och/eller genom att köpa någonting av oss får du del i vår service och blir bunden till följande villkor:

 

Med “villkor” och “policy” innefattar förutom de termer som refereras till på denna sida även de som finns på länkade sidor inom webbportalen. Dessa villkor gäller alla användare av webbportalen och inkluderar utan begränsning de användare som letar uppgifter på sidan, försäljare, kunder, distributörer och/eller de som tar del av innehållet.

 

Läs vänligen igenom dessa villkor med noggrannhet innan du besöker eller använder vår webbportal. Genom att besöka eller använda någon del av denna webbplats accepterar du dessa villkor. Om du inte godtar någon av dessa villkor ombedes du att inte besöka eller använda några av webbsidans tjänster.

 

Varje ny funktion, verktyg eller produkt som är tillagt till webbshoppen är också underställda dessa villkor. Du kan alltid granska den senaste versionen av dessa villkor på denna sida. Vi reserverar rätten att uppdatera, ändra eller ersätta något av innehållet på denna sida genom att modifiera innehållet. Det är användarens ansvar att att hålla sig uppdatera genom att kontinuerligt kontrollera denna sida efter eventuella uppdateringar.

 

Vår webbshop är upplagd på Shopify Inc. och de ger oss onlineverktyget genom deras e-handelsplattform som ger oss möjlighet att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

 

AVSNITT 1 - WEBBSHOPVILLKOR

Genom att acceptera dessa villkor försäkrar du att du har som medborgare eller bosatt den myndiga ålder som gäller i ditt land, delstat, eller provins eller att du som vårdnadshavare representerar den myndiga åldern i ditt land, delstat, eller provins och att du har gett ditt godkännande att tillåta en omyndig för vilken du är vårdnadshavare att använda denna webbsida.

 

Du har ej rättighet att använda några av våra produkter för några olagliga eller icke godkända syften, inte heller har du rättighet att bryta mot lagar när du använder tjänsten som vi erbjuder, detta inkluderar utan att begränsa, upphovsrätten.

 

Du får inte överföra några nätmaskar, virus eller annan skadlig programvara.

 

Att bryta mot villkoren resulterar i att den service du erhåller omedelbart kommer att upphöra.

 

 

AVSNITT 2 - GENERELLA VILLKOR

Vi reserverar oss rätten att vägra ge service till vemsomhelst utan att uppge anledning.

 

Du är medveten om att ditt innehåll (undantaget kreditkortsinformation), kan bli överfört och dekrypteras och innebära:

a) överföring via flera nätverk

b) förändringar för att anpassas till tekniska krav för att kunna ansluta till nätverk och viss apparatur

 

Kreditkortsinformation är alltid krypterat under överförning via nätverk.

 

Du accepterar att inte reproducera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten eller tillgången av densamma och inte heller någon kontakt på webbportalen som du erhåller genom tjänsten utan vår skriftliga tillåtelse.

 

Rubrikerna som används i dessa villkor är endast inkluderade för att underlätta och innebär inte någon begränsning av dessa villkor.

 

 

AVSNITT 3 - PRECISION, FULLSTÄNDIGHET OCH KORREKTHET FÖR INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som uppgetts via denna webbportal inte är precis, fullständig eller uppdaterad. Materialet på denna webbportal är endast till för allmän information och bör inte utgöra en unik bas för att ta beslut utan att konsultera primär, mer noggrann, mer komplett eller mer precisa informationskällor. Varje typ av tillit till materialet på denna webbportal sker på egen risk.

 

Denna webbplats kan innehålla viss bakgrundsinformation. Denna information i sitt fall är inte relaterad till nutid och är bara referensinformation. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst och vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på webbplatsen. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka eventuella ändringar eller uppdateringar på webbplatsen.

 

 

AVSNITT 4 - FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER

Produktpriser kan uppdateras när som helt utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller upphöra tjänsten (någon del eller något av dess innehåll) utan varsel.

 

Vi kan inte hållas ansvariga till dig eller tredje part för någon ändring, prisändring, upphävande eller upplösning av tjänsten.

 

 

AVSNITT 5 - PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster är endast disponibla online via denna webbportal. Dessa produkter och tjänster kan ha begränsad kvantitet och är returer och byten gäller endast i enlighet med vår returpolicy.

 

Vi anstränger oss till det yttersta för att färgerna och bilderna på våra produkter syns så tydligt som möjligt. Vi kan inte garantera att din dators skärm kan tydligt visa färgerna.

 

Vi reserverar oss rätten utan att vara tvingade att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till vilken person som helst oavsett geografisk region eller juridiskt område. Vi kan använda denna rättighet i fall till fall. Vi reserverar oss även rätten att begräsa kvantiteterna av all produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller prissättningar kan ändra utan förvarning enligt vår bedömning.

 

Vi reserverar oss rätten att upphöra försäljningen när som helt. Varje typ av erbjudande på denna webbplats är avbruten i fall den skulle vara förbjuden. Vi garanterar inte att någon produkts kvalitet, tjänst, information eller köpt material som du fått kommer att tillmötesgå dina förväntningar eller att några fel i servicen kommer blir återställda.

 

 

AVSNITT - 5.1 Returrätt

Vi accepterar retur för oanvända produkter inom 7 dagar från leveransdatum och att de måste returneras med ett RMA-nummer och spårbar service till angiven adress. Återbetalning eller ersättningsorder bearbetas inom 2 arbetsdagar. Kontakta oss för ett RMA-nummer. 

 

AVSNITT 6 - KORREKT FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi reserverar oss rätten att förvägra en beställning som du skickar oss. Vi kan enligt vår bedömning begränsa eller avbryta den köpta kvantiteten, per person, per hushåll eller per beställning. Dessa restriktioner kan inkludera beställningar lagda av samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress.

 

I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kommer vi försöka att avisera dig genom att ta kontakt via e-post och/eller via telefonnumret som var uppgett vid köptillfället.

 

Vi reserverar oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning tros kan vara gjorda av försäljare, återförsäljare eller distributörer.

 

Du accepterar att uppge uppdaterad, fullständig och exakt köp- och kontoinformation för att köp som är gjorda i vår webbshop. Du accepterar även att hålla uppdaterad annan information som din e-post information, kreditkortsinformation som kortnummer och utgående datum så att vi kan slutföra din transaktion såsom du behöver. För mer information se vår Returpolicy.

 

 

AVSNITT 7 - VALFRIA TILLÄGGSTJÄNSTER

Vi kan ge dig tillgång till tredjeparts tilläggstjänster för vilka vi inte övervakar eller inte har någon kontroll över. Du accepter att vi ger tillgång till sådana typer av tilläggstjänster i de tillgängliga skick de befinner sig i utan några garantier, representationer eller olika typer av villkor eller utan någon typ support. Vi har inget ansvar för det som skulle vara relaterat till dessa typer av valfria tilläggstjänster. Varje typ av användande av dessa tilläggstjänster sker helt och hållet på egen risk och bedömning och du bör försäkra dig om att du är införstådd med dem och acceptera villkoren för vilka dessa tilläggstjänster är erbjudna hos den berörda leverantören av tredjepart.

 

Vi kan i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbsidan som kan inkludera lanseringen av nya tjänster och resurser. Sådan typer av funktioner eller tjänster kommer också gälla under dessa villkor.

 

 

AVSNITT  8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

 

Visst innnehåll, produketr elle tjänster som är tillgängliga via våra tjänster kan inkludera material från tredje part. Länkar till tredje part som tar dig till deras webbsidor som inte är förenade med oss. Vi är inte ansvariga för att utvärdera eller kontrollera innehållet eller korrektheten och vi garanterar inte och kommer inte ha något ansvar för något material eller webbsidor, produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part.

 

Vi är inte ansvariga för några defekter eller skador som är relaterade till köpet eller användandet, tjänsterna, innehållet, resurserna eller någon annan transaktion som är gjord i enlighet med dessa tredje parters webbsidor. Tänk på att kontrollera noggrant denna tredje parts policy och principer och säkerställ att du har förstått dem innan du förbinder dig till någon typ av transaktion. Klagomål, anspråk, synpunkter eller frågor relaterade till tredje parts produkter skall även riktas till denna tredje part.

 

 

ANSNITT  9 - ANVÄNDARES KOMMENTARER, FEEDBACK AND ANDRA MEDDELANDEN

 

Om, på vår begäran, du sänder vissa specifika meddelanden eller om du utan begäran från oss skickar, förslag, synpunkter, planer, annat material, oavsett online via e-post, via posten eller på annan väg, accepterar du att vi kan när som helst utan restriktion, ändra, kopiera, publicera, distribuera, översätta för att använda i annat medium någon kommentar som du skickat till oss. Vi har inget ansvar för:

 

1) förvara någon information konfidentiell

2) betala ut någon compensation för något meddelande

3) svara på någon kommentar

 

Vi kan, utan att ha något ansvar för, övervaka, ändra, ta bort något innehåll som vi enligt vår bedömning vi tyckerär olaglig, förolämpande, hotande, kränkande, förödmjukande, pornografisk, oanständig eller på annat sätt kränker någon annan parts rättigheter eller dessa villkor.

 

Du accepterar att dina kommentarer inte kommer kränka någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, eller annan personlig eller äganderätt. Du accepterar även att dina kommentarer inte innehåller någon kränkande eller olaglig, utnyttjande eller oanständigt material eller någon form av datavirus eller annan programvara som skulle kunna påverka funktionen av webbsidans tjänster eller generella funktionalitet. Du har inte tillåtelse att förfalska någon e-postadress, uppge dig vara någon annan än du själv eller på annat sätt missleda oss eller tredje part genom dina kommentarer. Du är själv ansvarig för alla kommentarer du gör och dess trovärdighet och innehåll. Vi är inte ansvariga för någon av dina kommentarer eller som är skickade av någon tredje part.

 

 

ANVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inskickande av personlig information via vår webbshop är reglerad av vår sekretess policy. För mer information, se vår sekretess policy.

 

AVSNITT 11 - FELAKTIGHETER ERRORS, BRISTER OCH INFORMATIONSUTELÄMNANDEN

Ibland kan det inträffa att det finns information på webbsidan eller tjänster som innehåller stavfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, rabatter, erbjudanden, fraktkostnader, frakttider och produkttillgänglighet. Vi reserverar oss rätten att korrigera fel, brister eller utelämnande av information och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information inom tjänsten eller annan information relaterad till webbportalen som är felaktig, när som helt utan förvarning, inklusive efter de att du har registrerat din beställning.

 

Vi har inget ansvar för att uppdatera, ändra eller klargöra information inom tjänsten eller annan information relaterad till webbplatsen, inklusive utan begränsning, prisinformation undantaget det som gäller enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdateringsdatum av tjänsten eller annan uppdatering av information på webbsidan skall tolkas som att all information för tjänsten eller webbportalen har blivit uppdaterad eller ändrad.

 

 

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ONVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Utöver andra förbud som har utstakats i dessa villkor är du förbjuden att använda webbportalen eller dess innehåll:

 

a) inom någon typ av olagliga omständigheter

 

b) till att be andra att genomföra eller delta i någon typ av olagliga handlingar

 

c) till att bryta mot några internationella, nationella, federala, provinsiella lagar, förordningar, eller lokala bestämmelser

 

d) till att bryta mot vår eller andras upphovsrätt

 

e) till att trakasera, missbruka, förolämpa, skada, kränka, förtala, nedvärdera, terrorisera eller diskriminera någon eller något baserat på kön, sexuell läggning, religion; etiskt ursprung, ras, ålder, nationalitet eller nationellt ursprung, eller handikapp

 

f) till att skicka falsk eller missledande information

g) till att ladda upp eller sprida virus eller någon annan typ av teknisk data som kan användas på något sätt för att påverka funktionaliteten eller utförandet av tjänsten eller webbsidan vare sig denna eller andra webbsidor på Internet

 

h) till att samla in eller spåra andras privata information

 

i) till att skicka spam, phish, pharm, pretext, spiders, crawl eller scrapes

 

j) för någon typ av oanständig eller omoraliskt syfte

 

k) för att hindra eller undkomma tjänstens, webbsidans eller andra av Internets webbsidors säkerhetsfunktioner.

 

Vi reserverar oss rätten att avsluta ditt användande av tjänsten eller andra tjänster relaterade till webbsidan om du skulle bryta mot några av de förbjudna användningsområdena.

 

 

AVSNITT 13 - GARANTIFÖRNEKANDEN, ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi kan inte garantera att ditt användande av tjänsten kan bil avbruten, punktlig, säker eller felfri. Vi kan inte garantera att resultaten som erhålls av tjänsten kommer vara exakta eller pålitliga. Du accepterar att vi ibland kan ta bort en viss tjänst för en ospecificerad tidsperiod eller avbryta servicen när som helst utan att förvarna dig.

 

Du accepterar bestämt att ditt användande eller din oförmögenhet att använda tjänsten helt och hållet löper på din egen risk. Alla produkter som levereras till dig genom tjänsten, om inget annat tidligt utges av oss, är levererad i sitt skick för användande utan någon representation, garanti eller villkor av något slag antingen fastslagen eller underförstådd, inklusive garantier eller handelsvillkor, handelskvalitet, duglighet för något speciellt ändamål, hållbarhet och icke-överträdelser.

 

I inga fall skall våra direktörer, managers, anställda, samarbetspartners, agenter, kontraktsanställda, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer hos Namaste Vaporizers hållas ansvariga för skada, förluster, anspråk eller för någon typ av direkt, indirekt, tillfällig, straffbar, speciell eller följd av skada av något slag inklusive, utan begränsning, förlust av vinst, inkomst, data, kostnadsersättning eller någon liknande skada, oavsett om de baseras på kontrakt, fel (inkluderat vårdslöshet, slav eller försumlighet), ansvar, eller dylikt, som uppkommer av användande av tjänsten eller någon köpt produkt via tjänsten eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till ditt användande av tjänsten eller någon produkt, inkluderat utan att vara begränsat till några fel eller informationsutlämningar i någon del eller innehåll, eller för någon förlust eller skada som på något sätt som resultat av användandet eller något innehåll eller produkt, skickat, överfört eller annat som är tillgängligt via tjänsten, även om det är meddelat om dess möjlighet.

 

Eftersom vissa stater eller inom vissa juridiska bestämmelser inte tillåter uteslutandet av begränsningen för tillfällig eller som en konsekvens av någon skada, skall i sådana stater eller inom sådana juridiska bestämmelser gälla att vårt ansvar skall vara begränsat till den maximala omfattningen som är tillåtet av lagen.

 

 

AVSNITT 14 - SKYDDSANSVAR

 

Du accepterar att skydda, försvara och hålla Namaste Vaporizers och våra moder- och dotterbolag, samarbetspartners, partners, managers, direktörer, agenter, kontraktsanställda, tjänsteleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ansvarslösa för vilka som helst typer av anspråk eller fordran inklusive advokatsarvoden gjorda av någon tredje part på grund av eller uppkommandet ur bytandet av dessa villkor eller det dokument som de refererar till, eller någon typ av lagförbrytelse eller rättigheter av en tredje part.

 

 

AVSNITT 15 - ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

 

I händelse av att vissa bestämmelser av dessa villkor är beslutade att vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbar, skall en sådan bestämmelse ändå vara genomförbar i den största möjliga omfattningen som kan tillämpas av lagen och den egenomförbara delen av lagen skall vara ansedda som avklippta från dessa villkor och en sådan bestämmelse skall inte påverka giltigheten eller genomförbarheten av någon annan kvarstående bestämmelse eller villkor.

 

 

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas förpliktelser och begränsningar sträcker sig tills uppsägningen av dessa villkor för alla syften.

 

Dessa villkor är giltiga tills dess uppsägning av antingen vi eller dig. Du kan säga upp dessa villkor när som hest genom att meddela oss att du inte längre önskar använda dig av våra tjänster eller när du slutar att använda vår webbpalts.

 

Om du enligt vår bedömning eller att vi misstänker att du inte har uppfyllt villkoren av vilken som helst av dessa bestämmelser eller föreskrifter kan vi också uppsäga detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att hållas ansvarig för alla resterande summor som är skyldiga till och inklusive datumet av uppsägningen och/eller i enlighet med detta kan din återkomst till tjänsten eller annan del därav nekas

 

 

AVSNITT 17 - AVTALET SOM HELHET

Vår brist i att utföra och driva igenom någon föreskrift eller regler i dessa villkor skall inte utgöra ett upphävande av dessa föreskrifter eller regler. Dessa villkor och föreskrifter eller operativa regler som är etablerade av oss på denna webbplats eller i enlighet med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen emellan oss och dig och styr användandet av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett muntliga eller skriftliga emellan oss och dig, inklusive men inte begränsat till, alla föregående versioner av villkoren. För varje tvetydighet av tolkningen av dessa regler skall inte tolkas emot författande part.

 

 

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa villkor och separate avtal genom vilka vi erbjuder dig tjänster skall vara gällande, tolkade i enligt med lagen av Sverige.

 

AVSNITT 19 - ÂNDRINGAR TILL VILLKOREN

Du kan granska den senaste versionen av villkoren på denna sida när som helst.

 

Vi reserverar oss rätten att enligt vår egen bedömning, uppdatera, ändra eller byta ut någon del av dessa villkor genom att skicka uppdateringar eller ändringar på vår webbsida. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbsida kontinuerligt för eventuella ändringar.

 

Ditt fortsatta användande av tjänsten eller ditt inloggande på vår webbsida efter uppdaterandet eller ändringar av villkoren betraktas som att du har accepterat dessa ändringar eller uppdateringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKT INFORMATION

Frågor angående villkoren kan skickas till oss via epost: info@namastevapessweden.com

NamasteVapes är ett dotterbolag till Dollinger Enterprises Europe Limited

AVSNITT 21 - PARTNERS

http://www.namastevapesdenmark.com/

http://www.namastevapes.co.uk/

http://www.namastevapesfrance.com/

http://www.namastevapesespana.com/

http://namastevapesitaly.com/

http://namastevapesgermany.com/

http://www.namastevapesnetherlands.com/

http://namastevapesbrasil.com/

http://www.namastevapesrussia.com/

http://www.namastevapesportugal.com/

http://www.namastevapesaustria.com/

http://www.namastevapesmexico.com/

Från bloggen

Vapes i 2017 - Vad hålla utkik efter? | Namaste Vapes Sverige

Jan 10, 2017

Nya bärbara vapes är på väg att slå till på den svenska marknaden på en nästan daglig basis, och i...

Pax 3 vs Pax 2 | Är uppgraderingen värt det? | Namaste Vape Sverige

Dec 14, 2016

Pax 3 vape produceras av Pax Labs, skapare och producent av världens mest kända vape - den ursprungliga PAX och...

Vittnesmål och recensioner