0
go to cart

Torkade ört Vaporizers

Vaporizer industrin har blivit massiv och den fortsätter att växa explosionsartat! Vi ser nu att nya och innovativa typer av vaporizers introducerade till marknaden regelbundet vilket vi är väldigt glada för, eftersom det betyder att vi kan erbjuda dessa till våra kunder här på NamasteVapes!

Effektiviteten av en vaporizer kan mätas med hur väl den extraherer de medicinska ingredienserna från dina örter utan att de når förbränningstemperaturer.
När det gäller torkade ört vaporizers så kan användare ofta kämpa med att veta om deras material blivit extraherat till fullo.
Skillnaden mellan en låg-effektiv och hög-effektiv vaporizer kan inte underskattas i detta avseende. Hög-effektiv är det enda valet när det gäller att få så mycket smak
och effekt ur dina örter som möjligt.

Medans det varierar mellan olika vapes, generellt så letar du efter en jämn färgsättning på ditt material när du tömmer kammaren.
Detta tyder på att ångan som extraheras från örterna har gjort att de torkats ut. Ett brunt, tillagat utseende på dina örter är en utmärkt indikator på
att de vaporiserats ordentligt.